herb
strona główna
założyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do świętości
dzieła
pójdź za mną
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

II FESTIWAL WOKULSKIEGO W WARSZAWIE

Dnia 12 września 2009 r. na Krakowskim Przedmieściu 1 w godzinach 13:00 - 17:00 odbył się II Festiwal Wokulskiego. Na dawnym Trakcie Królewskim w tym dniu można było spotkać bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa i Szarytki w kornetach. Te ostatnie ucieszyły swą obecnością zwłaszcza starszych Warszawiaków.

Jako, że sam Bolesław Prus angażował się w różne akcje charytatywne i dobroczynne, podczas festiwalu była możliwość skorzystania z podobnych inicjatyw przygotowanych przez organizatorów.

Porady dermatologa i dermokonsulantki przypomniały „Praktykę Doktora Szumana”. Szarytki S. Lena Gromik i S. Dorota Wróbel mierzyły poziom cukru i ciśnienie, pomagały też Postulantki z S. Katarzyną Jaksa.

W „Saloniku Wokulskiego” o dawnej Warszawie i twórczości B. Prusa, o dawnych zwyczajach, obyczajach, literaturze i sztuce można było porozmawiać z bohaterami „Lalki”: Izabelą Łęcką, Heleną Stawka i Ignacym Rzeckim. Tam rozdawano też literaturę m.in. archiwalny „Kurier Warszawski”.

Również „Ochronka Izabeli” i pokaz mody z XIX wieku przywołały klimat tamtego czasu.

 

„Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przed­mieście 3, znajduje się na szlaku, którym spacerował Stanisław Wokulski i inni bohaterowie powieści Bolesława Prusa „LALKA". Organizacja ta od wielu już lat zajmuje się wspieraniem osób ubo­gich, chorych, samotnych i niepełnos­prawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Opiekuje się rodzinami wielo­dzietnymi, dysfunkcyjnymi i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo.

… To tylko niektóre formy działalności stowarzyszenia pro­wadzonej przez naszych członków, wolontariuszy i sympa­tyków, młodzież gimnazjalną i studencką. Działalność dobroczynna za czasów Bolesława Prusa prowadzona przez damy i arystokratki z Towarzystwa Pań Miłosierdzia i zakony zmieniła formę i nazwę na bardziej aktualnie dziś brzmiącą - to działalność charytatywna czy świadczenie miłosierdzia”.

/fragm. artykułu Pani Beaty Jaroszyńskiej

sekretarza Stowarzyszenia Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo/

o 0 0 0
0 0 0
Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska