herb
strona główna
założyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do świętości
dzieła
pójdź za mną
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

Cudowny Medalik

CUDOWNY MEDALIK objawiła Matka Boża Siostrze Katarzynie Labouré Szarytce. Objawienie to miało miejsce w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, mieszczącej się przy ul. du Bac w Paryżu.
Podczas pierwszego objawienia, w nocy z 18 na 19 lipca 1830 r., Maryja powierzyła S. Katarzynie zadanie wybicia i rozpowszechniania medalika oraz założenia Stowarzyszenia Dzieci Maryi. W drugim objawieniu, w dniu 27 listopada 1830 r. S. Katarzyna otrzymała wizję i przesłanie medalika. Przez swój Cudowny Medalik Najświętsza Panna wciąż udziela łask zgodnie ze swoją zapowiedzią:"Wszyscy, którzy nosić go będą z ufnością, otrzymają wiele łask". O łaski Maryja zaleciła prosić modlitwą wyrytą na medaliku: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Siostry Szarytki, odpowiadając na łaskę objawienia, prowadzą grupy Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej oraz rozpowszechniają Cudowny Medalik zwłaszcza wśród chorych, samotnych, przeżywających trudności.

Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska