herb
strona gl?wna
zalozyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do swietosci
dziela
p?jdz za mna
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

Wydarzenia

SPOTKANIE WOLONTARIATU WINCENTYŃSKIEGO
DOM PROWINCJALNY W WARSZAWIE - 
- ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

30.11-02.12.2012 R.

W dniach 30. XI – 02. XII. 2012 r. w Świetlicy Środowiskowej przy naszym Domu Prowincjalnym odbyło się spotkanie Wolontariatu Wincentyńskiego.  Opiekę duchową nad grupą sprawował Ks. Dyrektor Kazimierz Małżeński CM -  przewodniczył on liturgii i głosił konferencje. Przybliżył zgromadzonym wolontariuszom zagadnienie wiary w wydarzeniach składających się na przygotowanie i przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego. W kolejnych spotkaniach nakreślił źródło, ideę i sens  inicjatyw charytatywnych określanych mianem wolontariatu oraz potrzebę wspólnoty i formacji do działania w grupie przy maksymalnym zaangażowaniu dostępnych środków i sposobów.

Sobotnią Eucharystię koncelebrował Ks. Kamil NOWACKI, który wygłosił do zgromadzonych kazanie. Młodzież z entuzjazmem podjęła się animacji spotkań liturgicznych.

Grupie towarzyszyły Siostry Miłosierdzia: S. Teresa BANASZEK, S. Katarzyna BESIEKIERSKA, S. Dominika JOŃCA, S. Jadwiga KISIELEWSKA i S. Ewa WOJDAT.

Spotkanie obfitowało w bogate treściowo wydarzenia. S. Dominka JOŃCA przypomniała założenia wolontariatu i dostępne na dzień dzisiejszy formy współpracy między grupami organizowanymi przy wspólnotach SS. Miłosierdzia. Przedstawiła również najbliższe plany dotyczące formacji i zachęciła do twórczej współpracy.  S. Jadwiga  w konferencji przedstawiła temat: „Tajemnica Wcielenia w życiu naszych Założycieli”. Pani Psycholog Wioletta KARPIESIUK poprowadziła warsztat z zakresu budowania motywacji. Wieczór zakończyło radosne spotkanie wspólnotowe przeprowadzone przez S. Katarzynę BESIEKIERSKĄ z nauką tańców integracyjnych, warsztatem wyplatania makramowych różańców oraz zajęcia plastyczne, których wynikiem były karty świąteczne przeznaczone do rozesłania więźniom.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze zaangażowani w dzieła SS. Miłosierdzia z Ignacowa, Łbisk, Przasnysza i Warszawy.

Czas wspólnej modlitwy, formacji i radosnego przeżywania wspólnoty zakończyła zapowiedź i zaproszenie na kolejne spotkania Wolontariuszy.

CZAS MODLITWY...

     

...CZAS FORMACJI I RADOŚCI WE WSPÓLNOCIE.

 
 
       
       
     
       
   

SPOTKANIE SIÓSTR JUBILATEK
DOM PROWINCJALNY W WARSZAWIE
26-27.11.2012 R.
 

W tych dniach w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie odbywało się spotkanie Sióstr przeżywających Jubileusz 25, 50, 60, 70, a nawet 80 lat powołania. Spotkanie rozpoczęło sie Konferencją Ks. Dyrektora Kazimierza MAŁŻEŃSKIEGO, a wieczorne, uroczyste Nieszpory były okazją do tego, by podziękować Panu Bogu za dar  powołania Sióstr Jubilatek.   We wtorek – w Święto NMP od Cudownego Medalika - po śniadaniu miły punkt programu – spotkanie z S. Wizytatorką Marianną LESZCZYŃSKĄ przebiegające pod hasłem „Wspominamy po latach…”. Msza św. w intencji Sióstr Jubilatek odprawiona  została o godz. 10.30 Sprawowali ją: goszczący w Domu Prowincjalnym Ks. Bp Kazimierz WIELIKOSIELEC z Białorusi, Ks. Dyrektor Kazimierz MAŁŻEŃSKI oraz Ks. Kapelan Eugeniusz DOBKOWSKI. Oprócz Sióstr Domu Prowincjalnego obecni byli na niej także Pracownicy. Dziękując Bogu za życie i powołanie Drogich Sióstr Jubiletek, proszono o obfite Boże błogosławieństwo na dalsze lata ich posługi w Zgromadzeniu.

   

W planie tego dnia znalazły się oczywiście życzenia, kwiaty, podziękowania, połączone z programem słowno-muzycznym zaczerpniętym z tekstów modlitw i rozważań Świętych i Błogosławionych Zgromadzenia.

     
       
       

Dziękując za przygotowane Spotkanie, Siostry Jubilatki wyraziły radość, która jest udziałem całej Prowincji - radość z obecności nowych Sióstr Seminarzystek (nazwa Nowicjuszek w zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia). Wszystkie myśli, pragnienia i prośby powierzono jeszcze raz Panu Bogu przez ręce Niepokalanej – w czasie modlitwy różańcowej. Na zakończenie adoracji i tegorocznego Spotkania Sióstr Jubilatek oraz na dalsze lata posługi otrzymały one indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

A oto kilka zdjęć z poświęcenia pomieszczeń nowo wyremontowanego Seminarium...

     
     ZJAZD ANIMATORÓW I OPIEKUNÓW
WINCENTYŃSKIEJ MŁODZIEŻY MARYJNEJ

CZĘSTOCHOWA, 02-04 listopada 2012 r.

 

Cześć Maryi!


Zwyczajem lat ubiegłych po raz kolejny odbył się w Częstochowie zjazd Animatorów i Opiekunów Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. W dniach od 2-4 listopada 2012 roku uczestnicy spotkania rozważali, czy i w jaki sposób "Stowarzyszenie jest naszym domem". Tym razem zjazd miał jubileuszowy charakter, ponieważ w tym roku świętujemy 160 rocznicę Stowarzyszenia w Polsce...

Wśród uczestników spotkania obecny był także zarząd krajowy WMM, a wśród nich: Przewodnicząca - Aleksandra Żołyńska i Jej zastępca: Maciej Opiłowski, skarbnik - Ilona Żołyńska i pełniąca obowiązki sekretarza Klaudia Biała. Był także Dyrektor Stowarzyszenia ks. Jacek Kuziel CM. Radna  Krajowa s.Agnieszka Dutka oraz koordynatorki: s. Jolanta Brandyk z Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, s.Jolanta Janiszewska z Prowincji Krakowskiej i s. Elżbieta Kowalewska z Prowincji Warszawskiej. Był z nami także ks. Damian Szewczyk i s. Katarzyna Chmielewska z grupą z Lublina, s. Elżbieta  Piętka, s.Maria Bereza i s. Katarzyna Lejzorowicz z młodzieżą z Kielc, s. Natalia Sokołowa z młodzieżą z Brześcia oraz s. Anna Galewska z Bazyliki św. Krzyża i s. Jadwiga Zawadzka z Łbisk. W sobotę przybył do nas także ks. Jerzy Górny CM. Kluczową konferencję na temat trudności w rozumieniu dogmatów maryjnych wygłosiła pani Danuta Piekarz, która swego czasu pełniła obowiązki przewodniczącej w Stowarzyszeniu.

Ważnym też punktem programu była nasz obecność w Cudownej Kaplicy i Apel Jasnogórski, a z soboty na niedzielę podjęliśmy także nocne czuwanie, by w ten sposób podkreślić i podziękować Maryi za czas 160 lat Stowarzyszenia w Polsce. Dziękowaliśmy też za tych, którzy nas poprzedzali, tworząc podwaliny Stowarzyszenia... Radosna atmosfera, duch modlitwy, praca w grupach zintegrowały wszystkich uczestników zjazdu.

Słowa podziękowania kierujemy do naszych Sióstr ze wspólnoty przy ul. św. Barbary za gościnne przyjęcie i wszelką pomoc organizacyjną...     

s. Elżbieta Kowalewska

     
       
       Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska