herb
strona gl?wna
zalozyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do swietosci
dziela
p?jdz za mna
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

Wydarzenia

  SPOTKANIA GRUP WMM


 Nowy Rok zapoczątkowały spotkania fromacyjne dla dzieci i młodzieży    ze Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej:

 


W dniach 28-31.01.2013 r., tradycyjnie w Ignacowie, odbyły się Rekolekcje dla dzieci ze Szkół Podstawowych, które głosił Ks. Łukasz PATOŃ CM.Licznie zgromadzone dzieci miały mozliwość formacji, czas na modlitwę, ale i zabawę, odpoczynek.

Natomiast  od 8 do 10.02.2013 r., w Domu Prowincjalnym, odbyły się Kurso-rekolekcje dla Animatorów WMM, przebiegające pod hasłem „Wiara fundamentem życia i bramą do zbawienia”.  

   


 

BOŻE NARODZENIE 2012

Życzymy bogatych w  duchowe przeżycia, świątecznych dni, które życiu nadadzą nowe głębokie znaczenie. Niech rodzący się w ludzkim ciele Boży Syn pomoże nam wszystkim odkryć prawdziwy sens darowanego nam czasu, powierzonych ludzi i spraw; niech pozwoli nam pojąć godność człowieczeństwa.

Radosnych, pełnych pokoju Świąt
i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego 2013 Roku.SPOTKANIE WOLONTARIATU WINCENTYŃSKIEGO
DOM PROWINCJALNY W WARSZAWIE - 
- ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

30.11-02.12.2012 R.

W dniach 30. XI – 02. XII. 2012 r. w Świetlicy Środowiskowej przy naszym Domu Prowincjalnym odbyło się spotkanie Wolontariatu Wincentyńskiego.  Opiekę duchową nad grupą sprawował Ks. Dyrektor Kazimierz Małżeński CM -  przewodniczył on liturgii i głosił konferencje. Przybliżył zgromadzonym wolontariuszom zagadnienie wiary w wydarzeniach składających się na przygotowanie i przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego. W kolejnych spotkaniach nakreślił źródło, ideę i sens  inicjatyw charytatywnych określanych mianem wolontariatu oraz potrzebę wspólnoty i formacji do działania w grupie przy maksymalnym zaangażowaniu dostępnych środków i sposobów.

Sobotnią Eucharystię koncelebrował Ks. Kamil NOWACKI, który wygłosił do zgromadzonych kazanie. Młodzież z entuzjazmem podjęła się animacji spotkań liturgicznych.

Grupie towarzyszyły Siostry Miłosierdzia: S. Teresa BANASZEK, S. Katarzyna BESIEKIERSKA, S. Dominika JOŃCA, S. Jadwiga KISIELEWSKA i S. Ewa WOJDAT.

Spotkanie obfitowało w bogate treściowo wydarzenia. S. Dominka JOŃCA przypomniała założenia wolontariatu i dostępne na dzień dzisiejszy formy współpracy między grupami organizowanymi przy wspólnotach SS. Miłosierdzia. Przedstawiła również najbliższe plany dotyczące formacji i zachęciła do twórczej współpracy.  S. Jadwiga  w konferencji przedstawiła temat: „Tajemnica Wcielenia w życiu naszych Założycieli”. Pani Psycholog Wioletta KARPIESIUK poprowadziła warsztat z zakresu budowania motywacji. Wieczór zakończyło radosne spotkanie wspólnotowe przeprowadzone przez S. Katarzynę BESIEKIERSKĄ z nauką tańców integracyjnych, warsztatem wyplatania makramowych różańców oraz zajęcia plastyczne, których wynikiem były karty świąteczne przeznaczone do rozesłania więźniom.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze zaangażowani w dzieła SS. Miłosierdzia z Ignacowa, Łbisk, Przasnysza i Warszawy.

Czas wspólnej modlitwy, formacji i radosnego przeżywania wspólnoty zakończyła zapowiedź i zaproszenie na kolejne spotkania Wolontariuszy.

CZAS MODLITWY...

     

...CZAS FORMACJI I RADOŚCI WE WSPÓLNOCIE.

 
 
       
       
     
       
   

Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska