herb
strona gl?wna
zalozyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do swietosci
dziela
p?jdz za mna
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

Wydarzenia

WINCENTYŃSKIE DNI FORMACJI DLA KOBIET
W DOMU PROWINCJALNYM W WARSZAWIE

22-24.02.2013 R.
 

W tych dniach odbywały się w Domu Prowincjalnym dni modlitwy, skupienia prowadzone przez Ks. Jacka WACHOWIAKA CM oraz S. Annę MURAWSKĄ i S. Katarzynę JAKSA z Siostrami Seminarzystkami. W okresie Wielkiego Postu, jaki przeżywamy, Uczestniczki miały możliwość wspólnych spotkań, rozmów indywidualnych oraz modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej ze wspólnym śpiewem i refleksją nad Słowem Bożym, nad Tajemnicą Bożego Miłosierdzia. 

 WIELKI POST 2013 

 Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
Niech towarzyszą nam szczególnie słowa Ojca św.
Benedykta  XVI z Orędzia na tegoroczny Wielki Post,
a my towarzyszmy  jemu naszą modlitwą -
w tym ważnym dla całego Kościoła  czasie."Całe życie chrześcijańskie jest odpowiadaniem na miłość Boga. Pierwszą odpowiedzią jest właśnie wiara jako przyjęcie, pełne zdumienia i wdzięczności, niesłychanej inicjatywy Bożej, która nas poprzedza i przynagla. I „tak” wiary wyznacza początek świetlanej historii przyjaźni z Panem, która wypełnia całe nasze życie i nadaje mu sens. Bóg jednak nie zadowala się tym, że przyjmujemy Jego darmową miłość. Nie ogranicza się do miłowania nas, ale chce nas przyciągnąć do siebie, przemienić w sposób tak głęboki, abyśmy mówili za św. Pawłem: „teraz (...) już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).


Kiedy pozostawiamy miejsce dla miłości Boga, zostajemy do Niego upodobnieni, stajemy się uczestnikami Jego miłości. Otwarcie się na Jego miłość oznacza, że pozwalamy, aby On w nas żył i nas prowadził do kochania razem z Nim, w Nim i tak jak On; tylko wówczas nasza wiara staje się prawdziwie wiarą, która „działa przez miłość” (Ga 5, 6), a On trwa w nas (por. 1 J 4, 12)." /za www.wiara.pl/

  

  SPOTKANIA GRUP WMM


 Nowy Rok zapoczątkowały spotkania fromacyjne dla dzieci i młodzieży    ze Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej:

 


W dniach 28-31.01.2013 r., tradycyjnie w Ignacowie, odbyły się Rekolekcje dla dzieci ze Szkół Podstawowych, które głosił Ks. Łukasz PATOŃ CM.Licznie zgromadzone dzieci miały mozliwość formacji, czas na modlitwę, ale i zabawę, odpoczynek.

Natomiast  od 8 do 10.02.2013 r., w Domu Prowincjalnym, odbyły się Kurso-rekolekcje dla Animatorów WMM, przebiegające pod hasłem „Wiara fundamentem życia i bramą do zbawienia”.  

   


Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska