herb
strona gl?wna
zalozyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do swietosci
dziela
p?jdz za mna
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

Wydarzenia

V LABORATORIUM WINCENTYŃSKIE
DOM PROWINCJALNY SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
WARSZAWA, 11-13.10.2013 R.


W PIĄTEK 11.10. b.r. w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie zgromadzili się liczni Goście, członkowie Rodziny Wincentyńskiej. W czasie spotkania inauguracyjnego S. Wizytatorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia S. Maria LESZCZYŃSKA SM rozpoczęła V Laboratorium Wincentyńskie, przebiegające w tym roku pod hasłem: „Dziecko znakiem charyzmatu wincentyńskiego i nadziei jego jutra”.

Pięknym wstępem do tematyki tegorocznego Laboratorium był kolejny punkt spotkania, wykład  Ks. Stanisława ROSPONDA CM – „Sytuacja dzieci we Francji w czasach św. Wincentego i św. Ludwiki”, zobrazowany prezentacją multimedialną, wzbogaconą obrazami z życia rodzin i dzieci ówczesnej epoki.

Radość ze spotkania ofiarowano Dobremu Bogu w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Wizytator Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, Ks. Kryspin BANKO CM. Wieczorem odbyła się jeszcze prezentacja poszczególnych grup Rodziny Wincentyńskiej, Współpracowników świeckich, młodzieży, w tym – przedstawicieli nowego Uczestnika Laboratorium: Stowarzyszenia „Siemacha”.

Ten bogaty w refleksje dzień zakończono Apelem Jasnogórskim i adoracją Najświętszego Sakramentu.

INAUGURACJA LABORATORIUM I WYKŁAD


 
       

MSZA ŚW.

       

PREZENTACJE GRUP

     
       
       
       

SOBOTA 12.10.13 r.

Drugi dzień Laboratorium rozpoczęto wspólną modlitwą. Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich obecnych Kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Marek SOLARCZYK. Po śniadaniu Uczestnicy wysłuchali wykładów zaproszonych Gości omawiających sytuację dzieci w Polsce, różne aspekty ubóstwa dzieci i formy pomocy im świadczonej. Była też możliwość rozmowy na ten temat, dzielenia się, wymiany doświadczeń - podczas pracy w grupach, a także w czasie zwiedzania przez Uczestników Świetlicy prowadzonej przy Domu Prowincjalnym. O godz. 17.30 wszyscy zebrali się znów w Kaplicy, by przeżyć modlitwę różańcową w łączności z Ojcem św. i całym Kościołem, zanoszącym tego wieczoru swe gorące wołanie do Matki Najświętszej w różnych Sanktuariach świata. Było to duchowe przygotowanie do aktu zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego Ojciec św. miał dokonać w niedzielę.

MSZA ŚW.

     
       

WYKŁADY, PREZENTACJE, ZWIEDZANIE ŚWIETLICY...

     
       

NIEDZIELA 13.10.13 R.

W niedzielę przeżywaliśmy XIII Dzień Papieski. Cała Rodzina Wincentyńska ma też wielką radość, gdyż tego dnia w Hiszpanii dokonano beatyfikacji 27 Sióstr Miłosierdzia i 14 Kapłanów ze Zgromadzenia Misji - Męczenników za wiarę. Cały dzień przeżywany był pod znakiem tych pięknych uroczystości. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Abp Tadeusz GOCŁOWSKI, który też podzielił się swymi refleksjami w czasie krótkiej konferencji. S. Gabriela KRAWCZYK SM omówiła następnie wyniki ankiety dotyczącej posługi wobec dzieci, przeprowadzonej w różnych wspólnotach i grupach należących do Rodziny Wincentyńskiej w Polsce. Grupy sobotniej pracy miały też możliwość podzielenia się wynikami swych dyskusji. Na zakończenie Laboratorium zabrała głos S. Wizytatorka Maria LESZCZYŃSKA SM. Podsumowując przeżyty czas, dziękowała wszystkim Uczestnikom za przybycie, zaangażowanie. Oby te dni refleksji i wymiany przyniosły piękne owoce w służbie dzieciom - tym najmniejszym braciom Chrystusa.

MSZA ŚW.

     
       

WYKŁADY I SPRAWOZDANIA

     
       
       

ZAKOŃCZENIE...

     




UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO A PAULO
27.09.2013 R.

W ten dzień, gdy wspominamy naszego Ojca Założyciela, łączymy się duchową więzią z członkami Rodziny Wincentyńskiej oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, którym bliski jest charyzmat wincentyński - bliski jest los człowieka... Niechaj św. Wincenty umacnia nas i wspiera na drogach służenia bliźniemu. Szczęść Boże!

„Cisza służy rozmowie z Bogiem; tylko w ciszy Bóg przekazuje swoje łaski;
Poza chwilami ciszy, On nie przemawia do nas,
ponieważ słowa Boga nie mieszają się ze słowami i hałasem ludzi
(...)

  Myśli i uczucia pochodzące z naszego rozumu
są tylko maleńkimi ogieńkami pokazującymi w niewielkim zakresie
zewnętrzną stronę spraw i nie wnoszą niczego więcej;
natomiast światło łaski rozlewane w naszych duszach
przez Słońce sprawiedliwości aż do głębi otwiera i przenika nasze serca,
uzdalniając je do wspaniałych rzeczy
(...)

Proszę naszego Pana, aby dał nam łaskę
patrzenia na wszystko oczami Boga".

św. Wincenty



RIO IN CZĘSTOCHOWA
23-28.07.2013 R.

Siostry Seminarzystki wraz z S. Dyrektorką Katarzyną JAKSA udały się do Częstochowy, by tam uczestniczyć w Europejskim Forum Młodych 2013 - Rio in Częstochowa! Spotkanie to przeżywane jest w łączności duchowej
 ze Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii! Otaczamy modlitwą nasze Siostry, jak również Ojca św. i młodzież, prosząc o dobre owoce tych spotkań.

 A oto krótka relacja-świadectwo i ... kilka zdjęć z tego spotkania:

   
       
   


"Wraz ze Wspólnotą Seminaryjną uczestniczyłyśmy w Rio in Częstochowa zorganizowanym przez międzynarodową wspólnotę Emmanuel na terenie Wyższego Seminarium Duchownego. W ogrodach seminaryjnych stanął namiot ze sceną, centralne miejsce Forum, gdzie głównym elementem dekoracji był obraz figury Jezusa z Rio de Janeiro. Do niej nawiązał metropolita częstochowski  Arcybiskup Wacław Depo podczas Eucharystii rozpoczynającej spotkanie, mówiąc, że ważne jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, który czeka na każdego z otwartymi ramionami.

Mimo że Europejskie Forum Młodych Rio in Częstochowa odbywało się w Polsce, spośród 700 uczestników, niemalże połowę stanowili goście z 27 krajów Europy i świata.(...)

Czas spędzony przed Obliczem Czarnej Madonny pozwolił nam powrócić do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w duchu pełnego otwarcia na działanie Pana Boga w nas i dzielenia się Nim z innymi, czego kulminacją była Ewangelizacja uliczna.

Rio in Częstochowa było dla nas przede wszystkim doświadczaniem jedności Kościoła – jako Ciała Chrystusa, które „choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało (...)” (por. 1 Kor 12,12).

 W zwyczajnej pomocy przy pracach organizacyjno – porządkowych, do której zgłaszało się wielu ochotników, namacalnie doświadczyłyśmy, że w swej różnorodności jesteśmy dla siebie niezbędni i powołani do wzajemnej służby ku wspólnemu budowaniu Królestwa Bożego. Nieustanna atmosfera radości potwierdzała, że Kościół jest żywy, młody i otwarty dla każdego.

Dziękujemy Siostrze Wizytatorce za możliwość uczestniczenia w Światowych Dniach Młodzieży oraz tym wszystkim, którzy towarzyszyli nam swoją modlitwą. Spotkania te były dla nas okazją do dawania autentycznego świadectwa o wartości życia konsekrowanego i pięknie naszego charyzmatu."

                                                                         Wspólnota Seminaryjna

 


Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska