herb
strona gl?wna
zalozyciele
charyzmat
o prowincji
medalik
do swietosci
dziela
p?jdz za mna
wydarzenia
galeria
archiwum
linki
kontakt

WydarzeniaUROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO A PAULO
27.09.2013 R.

W ten dzień, gdy wspominamy naszego Ojca Założyciela, łączymy się duchową więzią z członkami Rodziny Wincentyńskiej oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, którym bliski jest charyzmat wincentyński - bliski jest los człowieka... Niechaj św. Wincenty umacnia nas i wspiera na drogach służenia bliźniemu. Szczęść Boże!

„Cisza służy rozmowie z Bogiem; tylko w ciszy Bóg przekazuje swoje łaski;
Poza chwilami ciszy, On nie przemawia do nas,
ponieważ słowa Boga nie mieszają się ze słowami i hałasem ludzi
(...)

  Myśli i uczucia pochodzące z naszego rozumu
są tylko maleńkimi ogieńkami pokazującymi w niewielkim zakresie
zewnętrzną stronę spraw i nie wnoszą niczego więcej;
natomiast światło łaski rozlewane w naszych duszach
przez Słońce sprawiedliwości aż do głębi otwiera i przenika nasze serca,
uzdalniając je do wspaniałych rzeczy
(...)

Proszę naszego Pana, aby dał nam łaskę
patrzenia na wszystko oczami Boga".

św. WincentyRIO IN CZĘSTOCHOWA
23-28.07.2013 R.

Siostry Seminarzystki wraz z S. Dyrektorką Katarzyną JAKSA udały się do Częstochowy, by tam uczestniczyć w Europejskim Forum Młodych 2013 - Rio in Częstochowa! Spotkanie to przeżywane jest w łączności duchowej
 ze Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii! Otaczamy modlitwą nasze Siostry, jak również Ojca św. i młodzież, prosząc o dobre owoce tych spotkań.

 A oto krótka relacja-świadectwo i ... kilka zdjęć z tego spotkania:

   
       
   


"Wraz ze Wspólnotą Seminaryjną uczestniczyłyśmy w Rio in Częstochowa zorganizowanym przez międzynarodową wspólnotę Emmanuel na terenie Wyższego Seminarium Duchownego. W ogrodach seminaryjnych stanął namiot ze sceną, centralne miejsce Forum, gdzie głównym elementem dekoracji był obraz figury Jezusa z Rio de Janeiro. Do niej nawiązał metropolita częstochowski  Arcybiskup Wacław Depo podczas Eucharystii rozpoczynającej spotkanie, mówiąc, że ważne jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, który czeka na każdego z otwartymi ramionami.

Mimo że Europejskie Forum Młodych Rio in Częstochowa odbywało się w Polsce, spośród 700 uczestników, niemalże połowę stanowili goście z 27 krajów Europy i świata.(...)

Czas spędzony przed Obliczem Czarnej Madonny pozwolił nam powrócić do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w duchu pełnego otwarcia na działanie Pana Boga w nas i dzielenia się Nim z innymi, czego kulminacją była Ewangelizacja uliczna.

Rio in Częstochowa było dla nas przede wszystkim doświadczaniem jedności Kościoła – jako Ciała Chrystusa, które „choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało (...)” (por. 1 Kor 12,12).

 W zwyczajnej pomocy przy pracach organizacyjno – porządkowych, do której zgłaszało się wielu ochotników, namacalnie doświadczyłyśmy, że w swej różnorodności jesteśmy dla siebie niezbędni i powołani do wzajemnej służby ku wspólnemu budowaniu Królestwa Bożego. Nieustanna atmosfera radości potwierdzała, że Kościół jest żywy, młody i otwarty dla każdego.

Dziękujemy Siostrze Wizytatorce za możliwość uczestniczenia w Światowych Dniach Młodzieży oraz tym wszystkim, którzy towarzyszyli nam swoją modlitwą. Spotkania te były dla nas okazją do dawania autentycznego świadectwa o wartości życia konsekrowanego i pięknie naszego charyzmatu."

                                                                         Wspólnota Seminaryjna

 


V ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁ. S. MARTY WIECKIEJ


 Rocznicę tę obchodzono i w Polsce i na Ukrainie. Na głównych uroczystościach w Śniatyniu (24-25.05.2013 r.)  naszą Prowincję reprezentowały: S. Asystentka Elżbieta KOWALEWSKA, S. Radna Agnieszka SZEREWICZ i S. Anna MATEJUK. Po powrocie dzieliły się pięknymi wrażeniami oraz świadectwem ogromnej wiary tamtejszych mieszkańców, w których sercach i modlitwie S. Marta jest wciąż obecna... wciąż spieszą do niej - by przy jej grobie pomodlić się, pożalić, podziękować. A ona wyprasza łaski....

Natomiast 01.06.2013 r. w Nowym Wiecu koło Skarszew, w rodzinnych stronach bł. S. Marty, miała miejsce uroczystość poświęcenia figury naszej Błogosławionej Siostry, której dokonał Ks. Bp Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej. Z ramienia Prowincji Warszawskiej uczestniczyły w tym wydarzeniu: S. Przełożona Domu Prowincjalnego S. Irena PLASKOTA oraz S. Dyrektorka Katarzyna JAKSA. Były one pod wielkim wrażeniem całej uroczystości, świadectwa wiary parafian, zaangażowania nie tylko lokalnej społeczności, ale także ludzi z całej Polski, którzy przybyli, by podziękować Bogu za bł. S. Martę. 

Poniżej przytaczamy słowa Ks. Biskupa, w których podkreślił wzrastanie S. Marty w świętości od najmłodszych lat:
"Nowy Wiec to miejsce szczególne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla całego Kościoła. To tu 12 stycznia 1874 roku przyszła na świat Marta Wiecka. Już od najmłodszych lat sąsiedzi podziwiali ją za jej pobożność, prawy charakter, dobroć serca, a przede wszystkim za wielką pogodę ducha, która udzielała się otoczeniu - podkreślał ks. biskup. - Będąc dziewczynką pokonywała pieszo 10 kilometrów z Nowego Wieca do Skarszew, by uczestniczyć w katechezie, choć podobnych przykładów umiłowania Boga jest znacznie więcej.

Rodzina i sąsiedzi znali Martę również jako gorliwą czcicielkę św. Jana Nepomucena. To z jej inicjatywy, tuż przy drodze biegnącej obok rodzinnego domu, stanęła jego figura, przy której często widziano Martę zatopioną w modlitwie. Przez całe życie pielęgnowała nabożeństwo do św. Jana Nepomucena, które rozbudził w jej dziecięcej duszy ksiądz katecheta. To właśnie przy tej figurze stanęła druga - siostry Marty.

Gdy skończyła osiemnaście lat pożegnała na zawsze dom rodzinny i najbliższych.Udała się do odległego Krakowa, by tam rozpocząć służbę Chrystusowi jako Szarytka. Krótkie było życie siostry Marty Wieckiej, bo trwało zaledwie trzydzieści lat, ale czas ten wystarczył, by jej dusza wzniosła się na wyżyny świętości. Była prawdziwą siostrą miłosierdzia - całkowicie oddana Bogu, służyła ludziom chorym i cierpiącym w wincentyńskim duchu pokory, prostoty i miłości.

Podobnie jak całe życie siostry Marty obfitowało w czyny miłości, tak również jej śmierć stała się aktem, którego źródłem była autentyczna miłość do Boga i bliźniego. Pracowała w szpitalu w Śniatynie na Ukrainie. Świadoma niebezpieczeństwa dobrowolnie podjęła się dezynfekcji pomieszczenia po chorej na tyfus plamisty, chociaż był do tego zobowiązany inny pracownik - młody ojciec rodziny.

Nazajutrz pojawiły się objawy choroby. Podczas ostatniego tygodnia w szpitalu czyniono wszelkie wysiłki, aby ją uleczyć. Zmarła 30 maja 1904 roku w Śniatynie, gdzie znajduje się jej grób.

- Całe swe życie poświęciła Bogu i drugiemu człowiekowi. Dziś powinna być dla nas wzorem do naśladowania, a za jej przyczyną prosić o łaski"

/cyt.za http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1878556,gmina-skarszewy-w-nowym-wiecu-biskup-wieslaw-smigiel,id,t.html/

 

A oto kilka zdjęć z uroczystości...

     
       
 

 

Copyright © 2009 Szarytki Prowincja Warszawska